2024 оны 06-р сарын 15
Мэдээ, мэдээлэл

ХОЙД БҮС ДУЛААНЫ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны А83, Онцгой байдлын байгууллагын Хойд бүсийн төвийн захирагчийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А2 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн хангах хүрээнд Хойд бүсийн аймгуудын Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид 2021 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр дулааны улирлын хувцсанд шилжлээ.

Ингэхдээ хувцасны үзлэгийг Орхон, Архангай, Булган, Төв, Сэлэнгэ Хөвсгөл гэсэн аймгууд анги, салбаруудын байрлалд, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиж зохион байгууллаа.