2020 оны 07-р сарын 14
Урьдчилан сэргийлэх

what3words буюу 3 үгт хаягийн системд нэвтрэх

https://nema.gov.mn/what3words-3-%d2%af%d0%b3%d1%82-%d1%85%d0%b0%d1%8f%d0%b3#secondary