2020 оны 11-р сарын 28
Мэдээ, мэдээлэл

"WHAT3WORDS" БУЮУ 3 ҮГТ ХАЯГ

"WHAT3WORDS" БУЮУ 3 ҮГТ ХАЯГ

                                                                                                                                  

д/д

Нэрс

"what3words"

Улаанбаатар бүс

0

ОБЕГ

///гоёмсог.зурах.багшаар

1

НОБГ

///аавууд.зөгийчин.гоожих

2

Сонгинохайрхан дүүргийн ГТУА 11-р анги

///заах.хүйтрэх.үйлчлүүлэгч

3

Хан-уул дүүргийн ГТУА 14-р анги

///зодоглох.хураагуур.заавар

4

Баянгол дүүргийн  ГТУА 18-р анги

///хийсэх.салхин.дүрсүүд

5

Сонгинохайрхан дүүргийн ГТУА 26-р анги

///дэмжив.бодов.хандгай

6

Налайх дүүргийн ГТУА 28-р анги

///сонсогчид.дүйцүүлэх.журамтай

7

Сонгинохайрхан дүүргийн ГТУА 29-р анги

///соёолж.мэдэрч.төлнө

8

Хан-уул дүүргийн ГТУА 30-р анги

///цэгцэлж.малтлага.сурах

9

Сүхбаатар дүүргийн ГТУА 34-р анги

///цэцэлж.малтлага.сурах

10

Баянзүрх дүүргийн ГТУА 35-р анги

///хүндэт.арслан.уралдаан

11

Баянзүрх дүүргийн ГТУА 63-р анги

///шулуун.уулархаг.өчигдөр

12

Багануур дүүргийн ГТУА 64-р анги

///жигдэрсэн.зөөвөрлөгч.танилцуулга

13

Хан-уул дүүргийн ГТУА 65-р анги

///амтлах.дээвэр.инээх

14

Сүхбаатар дүүргийн ГТУА 74-р анги

///хандивлах.булчин.ургуулах

15

Багахангай дүүргийн ГТУА 80-р анги

///хувцаснууд.уухад.сайдынх

16

Нийслэлийн аврах анги-105

///норох.тохионо.буйл

Баруун бүс

17

Ховд аймгийн ГТУА 48 дугаар анги

///Далавч.эргэх.дээж

18

Ховдаймгийн ГТУА 38 дугаар анги

///Алхав.цавуунаас.дугуйлж

19

Ховд аймгийн ГТУА 70 дугаар анги

///Чамтай.сэтгүүлчээ.ажилтны

20

Увс аймгийн ГТУА 41 дугаар анги

///хөдлөлт.дамжигч.одон

21

Увс  аймгийн ГТУА 60 дугаар анги

///Завсарлагаа.цүнх.яргуй

22

Завхан аймгийн ГТУА 43 дугаар анги

///хүмүүжих.нийтлэл.хүлэгтэн

23

Завхан аймгийн ГТУА 39 дугаар анги

///Юмдүүжин.жаргал.миний

24

Завхан аймгийн ГТУА 57 дугаар анги

///Ярих.холбоочин.тушаана

25

Баян-өлгий аймгийн ГТУА 31 дугаар анги

///Цагаан.бүрэнхий.чинжүү

26

Баян-өлгий аймгийн ГТУА 71 дугаар анги

///Ихийг.шүүрдэх.мэдрэгч

27

Говь-алтай аймгийн ГТУА 59 дугаар анги

///Захиалагч.соёлтой.сүвийг

Зүүн бүс

28

Дорнод аймгийн ГТУА 52-р анги

///худалдаачин.ихдээ.зөвлөв

29

Дорнод аймгийн ГТУА 53-р анги

///талхчин.удирдагчид.хөдөлгөнө

30

Дорнодаймгийн ГТУА 62-р анги

///цааснууд.анагаах.тэнцвэрт

31

Хэнтий аймгийн ГТУА 32-р анги

///нүүдэл.шилжилт.ялалт

32

Хэнтий аймгийн ГТУА 42-р анги

///хэрэглүүр.оршиж.санаагаа

33

Хэнтий аймгийн ГТУА 49-р анги

///айлдагч.хөгжив.тэнцлээ

34

Сүхбаатар аймгийн ГТУА 15-р анги

///ахуйд.залгаа.задгай

35

Сүхбаатар аймгийн ГТУА 47-р анги

///хөвөн.гууль.донжийг

Өмнөд бүс

36

Өмнөговь аймгийн ГТУА 21-р анги

///цөлийг.усалгаа.тооцооллууд

37

Өмнөговь аймгийн ГТУА 44-р анги

///цуван.үргэлжлэл.суухаа

38

Өмнөговь аймгийн ГТУА 66-р анги

///шугуй.хүргэх.элсний

39

Өмнөговь аймгийн ГТУА 67-р анги

///цутгуур.инээд.ястанг

40

Говь-сүмбэр аймгийн ГТУА 37-р анги

///хярс.булцуу.өрнөлт

41

Дундговь аймгийн ГТУА 25-р анги

///цэлмэх.шугуй.холбосон

42

Баянхонгор аймгийн ГТУА 66-р анги

///аавууд.алтаар.хөөлгөгч

43

Баянхонгор аймгийн ГТУА 72-р анги

///нүүлгэгч.толгойд.зохиол

44

Дорноговь аймгийн ГТУА 33-р анги

///хуудсан.найдах.үлээхэд

45

Дорноговь аймгийн ГТУА 23-р анги

///илчит.зүүдлэх.зайгаар

46

Дорноговь аймгийн ГТУА 17-р анги

///мөнгөнд.ембүү.хамжин

47

Өвөрхангай аймгийн ГТУА 12-р анги

///зочлох.мацаг.учиг

48

Өвөрхангай аймгийн ГТУА 45-р анги

///хагасыг.загварчлах.суугаад

Хойд бүс

49

Орхон аймгийн ГТУА 56-р анги

///эмхлэх.сонсох.нэмэр

50

Орхон аймгийн ГТУА 81-р анги

///өгүүлэхүүн.судалгаа.очвол

51

Орхон аймгийн ГТУА 68-р анги

///сонсогчид.цавуунаас.хачиртай

52

Орхон аймгийн ГТУА 58-р анги

///уламжлах.хүрэн.цаныг

53

Орхон аймгийн ГТУА 51-р анги

///чийдэнгүүд.ханхар.албанд

54

Булган аймгийн ГТУА 20-р анги

///даалимба.голомт.хайсан

55

Булган аймгийн ГТУА 50-р анги

///хожим,засарсан,наалтуур

56

Дархан-Уулаймгийн ГТУА 22-р анги

///улавч.зууш.дурьдах

57

Дархан-Уул аймгийн ГТУА 54-р анги

///хүлээдэг.эсгүүр.хэмнэх

58

Дархан-Уул аймгийн ГТУА 55-р анги

///уучлах.хошууныхан.тэжээлт

59

Сэлэнгэ аймгийн  ГТУА 36-р анги

///дэмжлэг.цацарсан.харих

60

Сэлэнгэ аймгийн  ГТУА 19-р анги

///тааз.шүргэж.зарлах

61

Сэлэнгэ аймгийн ГТУА 40-р анги

///голч.зусаж.зохиол

62

Сэлэнгэ аймгийн ГТУА 61-р анги

///үйлдвэрлэлт.жигд.давхисан

63

Төв аймгийн ГТУА 24-р анги

///үеэр.эрмэг.сайжрах

64

Төв аймгийн ГТУА 75-р анги

///жүдод.тогтоц.тэтгэлэг

65

Хөвсгөл аймгийн ГТУА 27-р анги

///бүрдмэл.зүүв.аваад

66

Хөвсгөл аймгийн ГТУА 46-р анги

///баадан.нөлөөлөн.бишгүүр

67

Хөвсгөл аймгийн ГТУА 69-р анги

///эргээд.баяжуулах.аглаг

68

Хөвсгөл аймгийн ГТУА 73-р анги

///савхнууд.алдарших.үрсэн