2020 оны 06-р сарын 01
Мэдээ, мэдээлэл

Аймгийн ой хээрийн түймрийн эрсдэлийг үнэллээ

Аймгийн ой, хээрийн түймрийн эрсдэлийн үнэлгээг УЦУОШГ, БОАЖГ, ХХААГ-тай хамтран 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд Онцгой байдлын ерөнхий газраас ирүүлсэн аргачлалаар хийлээ. Үнэлгээгээр Орхон аймгийн хувьд бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн.