2020 оны 07-р сарын 14
Мэдээ, мэдээлэл

Хувцасны үзлэг зохион байгууллаа

Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын нийт бие бүрэлдэхүүний Хувцасны үзлэгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа.

Үзлэгээр алба хаагчдын Ёслолын дүрэмт хувцас, бичиг баримт, биед байх зүйл, гадаад үзэмж, жагсаалын дүрмийн мэдлэг, Удирдах албан тушаалтны жагсаал командлах ур чадвар, Цэргийн нийтлэг дүрэмтэй уялдуулан зохион байгуулж ажиллалаа