2024 оны 06-р сарын 15
ГТУА 68 дугаар анги

Танилцуулга

ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН  ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ,АВРАХ 68 ДУГААР АНГИ

            Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын гал түймэр унтраах, аврах 68 дугаар анги нь хүн ам олноороо суурьшиж гэр хороолол өргөжин тэлж байгаатай холбогдуулаад төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор  Засгийн газрын 2017 оны 192 дугаар тогтоолыг үндэслэн, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/73 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын  Эрдэнэ багийн нутаг дэвсгэрт  анх байгуулагдсан.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын  даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/471 дүгээр тушаалаар  бүтэц орон тоонд өөрчлөлт орж ,  ангийн захирагч, салааны захирагч, механик  жолооч, нярав, багны засварчин, гал унтраах авто машины жолооч, аврагч-гал сөнөөгч,  оператор зэрэг албан  хаагчтай,  үнсэн албаны Камаз АЦ-40 15-04 орх гал унтраах авто машин, туслах албаны ариутгалын Форланд 45-11 ора авто машин, албаны 12х7 хэмжээтэй сендевчин байр, 12х16-ийн хэмжээтэй 3 машины сендевчин граж зэрэг үндсэн хөрөнгөтэй, Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Дэнж, Эрдэнэ, Яргуйт, Уртын гол багийн Баян талын хэсгийг хариуцан гал,гамшгийн  аюулаас урьдчилан сэргийлэх ,авран хамгаалах,  үндсэн чиг  үүрэгтэйгээр үүл ажиллагаагаа явуулж байна.