2020 оны 01-р сарын 24
Мэдээ, мэдээлэл

ИЖ БҮРЭН ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ОБЕГ-ын даргын 2019 оны А/112 дугаар тушаалын дагуу үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх, шалган зааварлах “Иж бүрэн” шалгалтын ажлын хэсэг 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс Хойд бүсийн төв-Орхон аймгийн Онцгой байдлын газар ажиллаж байна.