Нийтэд зарлах сул ажлын байрны нэр, тоо
2 жил 11 сарын өмнө

Нийтэд зарлах сул ажлын байрны нэр, тоо

2014.12.03                                                                                                                                                Эрдэнэт

д/д

Байршил

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын Ангилал

Ажлын байрны нэр

Орон тоо

1

Орхон аймаг

Аврах, гал унтраах 56-р анги

ТТ-8

Гал унтраах автомашины жолооч

1

2

Орхон аймаг

Аврах, гал унтраах 56-р анги

ТТ-7

Аврагч -Гал сөнөөгч

2

3

Орхон аймаг

Аврах ,гал унтраах 56-р анги

ТТ-7

Аврагч

1

 

        Аврагч гал сөнөөгчийн албан тушаалд

тавигдах шаардлага 

·        Аймаг, сум, багт оршин суух хаягийн бүртгэл хийгдсэн иргэний үнэмлэхтэй, 24 хүртлэх насны Монгол улсын иргэн байна.

·        Төрийн тусгай албан хаагч нь цэргийн болон Цагдаагийн академи, цэргийн их, дээд сургууль төгссөн, эсхүүл цэргийн алба хаасан, цэргийн бэлтгэл сургалтанд хамрагдсан байна.

·        Эрүүл мэндийн хувьд Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагад тэнцэх тухай нарын мэргэжлийн эмч нарын үзлэгээр орж дүгнэлт гаргасан байна.

·        Бие эрхтэний хувьд ямар нэгэн эмгэг, бэртэл, шивээс, согоггүй байна.

·        Бие бялдарын зөв хөгжилтэй, эрүүл чийрэг байх.

·        Биеийн өндөр 165см-ээс дээш байна.

·        Ахлагчийн албан тушаалд бүрэн дунд болон түүнээс  дээш боловсролтой иргэнийг авч ажлуулна.

·        Ял шийтгэлгүй байна.

          Гал унтраах авто машины жолоочын албан тушаалд

тавигдах шаардлага 

·        Аймаг, сум, багт оршин суух хаягийн бүртгэл хийгдсэн иргэний үнэмлэхтэй, 24 хүртлэх насны Монгол улсын иргэн байна.

·        Төрийн тусгай албан хаагч нь цэргийн болон Цагдаагийн академи, цэргийн их, дээд сургууль төгссөн, эсхүүл цэргийн алба хаасан, цэргийн бэлтгэл сургалтанд хамрагдсан байна.

·        Эрүүл мэндийн хувьд Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагад тэнцэх тухай нарын мэргэжлийн эмч нарын үзлэгээр орж дүгнэлт гаргасан байна.

·        Бие эрхтэний хувьд ямар нэгэн эмгэг, бэртэл, шивээс, согоггүй байна.

·        Бие бялдарын зөв хөгжилтэй, эрүүл чийрэг байх.

·        Биеийн өндөр 165см-ээс дээш байна.

·        Ахлагчийн албан тушаалд бүрэн дунд болон түүнээс  дээш боловсролтой иргэнийг авч ажлуулна.

·        Ял шийтгэлгүй байна.

·        ВС ангилалаар сүүлийн 3 жил тасралтгүй жолоо барьсан ажлын дадлага туршлагатай .

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:70350394, 99555152 лавлах