Нунтган гал унтраагуул

 

Энэхүү нунтган гал унтраагуул нь шатах тослох матеирал, хатуу эд юмс, шатамхай хий зэрэг орчинд гарсан галыг унтраана. Мөн 1000 в хүртэлх хүчдэл бүхий цахилгаан тоноглолд гарсан галыг унтраахад хэрэглэнэ. Гэхдээ гал унтраагуул нь дөнгөж үүсвэрлэн гарч байгаа галыг унтраахад зориулагдана.

дэлгэрэнгүй
МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧИН

Шүлхий
 

Шүлхий нь олон улсын мал амьтны халдварт өвчний “А” ангилалд багтдаг, маш богино хугацаанд олон төрлийн мал, амьтан хамран сум, аймаг, улс, тив, дэлхийд дамжин тархах аюултай, эдийн засгийн ихээхэн хохирол учруулдаг, олон улсын худалдааны хорио цээрт өвчин юм. Туруутан тэжээвэр болон зэрлэг амьтад өвчилнө. Өвчний нууц үе 1-14 хоног.
 

   Шүлхий нь салаа туурайтай мал, амьтдыг өвчлүүлэн богино хугацаанд маш хурдан тархаж, үлэмж хэмжээний газар нутаг, улс орныг, олон улсыг хамран энзоот, эпизооти, панзооти гэсэн 3 хэлбэрээр гардаг онц аюултай гоц халдварт өвчин юм.дэлгэрэнгүй
Үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх
4 жил 6 сарын өмнө

Урьдчилан сэргийлж юу хийх вэ

·      Цаг агаарын мэдээ, дохиог хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн бусад эх сурвалжаас тогтмол хүлээн авч сэрэмжлэх, бусдад дамжуулах

дэлгэрэнгүй