Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр 2013 оны 04 дүгээр сард хийсэн ажлын мэдээлэл
4 жил 6 сарын өмнө

            Гамшиг осол галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг 3376 айл өрх, 268 объектод зохион байгуулж гал түймэр гарч болзошгүй 1577 зөрчил дутагдлыг илрүүлэн шалгалтын явцад 570 зөрчлийг арилгуулан, цаг хугацаа хөрөнгө хүч шаардсан 1007 зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай үүрэг өгч ажиллаа.  

дэлгэрэнгүй