Аймгийн худалдан авах үйл ажиллагаанаас Онцгой байдлын газарт
2 жил 11 сарын өмнө

төсвийн гүйцэтгэл 10-р сар
2 жил 11 сарын өмнө

2014 санхүүгийн байдал
3 жил 2 сарын өмнө