ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ СУРТАЛЧИЛАХ ӨДӨРЛӨГТ ИРГЭД АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХАМААРАХ ЗААЛТААР ТАРААХ МАТЕРАЛ ГАРГАВ
1 жил 11 сарын өмнө