Мэдээний урсгал

2018 ОНЫ УРЛАГ, СПОРТЫН ТӨЛӨВ...

Written By Super User on Wednesday, 03 January 2018 00:50

ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС 2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ  УРЛАГ, СПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Байгууллагын бүтэц...

Written By Super User on Tuesday, 26 December 2017 06:36

Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын бүтэц зохион байгуулалтын схем.

Гал түймэр

Written By Super User on Wednesday, 13 April 2016 02:53

2012 онд гарсан гал түймрийн нөхцөлбайдлын талаар    Орхон аймгийн хэмжээнд 2012 онд Онцгой байдлын газрын Аврах, гал унтраах ангиуд гал түймрийн 124 удаагийн дуудлагаар гарч,...

Танилцуулга

Холбоо барих хэсэг

 

Хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг
Утас: 7035101
Факс: 70350415
Вэбсайт: www.obg.or.gov.mn
И-мэйл хаяг:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Top Panel
Изготовление металлоконструкций Киев. Производство металлоизделий. Изготовление деталей - Повиол

Аврах, гал түймэр унтраах 81 дугаар ангийн хамт олон

 АВРАХ ГАЛ УНТРААХ 81 ДҮГЭЭР АНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 


             Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын Аврах, гал унтраах 81 дүгээр анги нь 2006 оны 07 дугаар сараас эхлэн Гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин 3, Хүн, хүч, бүтэц орон тоо 34 албан хаагчтайгаар тус аймгийн Баян-Өндөр сум /Эрдэнэт хот/ гэр хорооллын 7 багийн 11200 мянган айл өрх, 45838 мянган хүн ам, 186 байгууллага, аж ахуй нэгжид гал, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, авран хамгаалах үүргээ нэр төртэй биелүүлж байна.

 

 

            2006 оноос 2012 оны 11 дүгэээр сарын байдлаар нийт 355 удаа, жилд дунджаар 65 удаагийн гал түймэр гамшиг ослын дуудлагаар гарч ажиллан 21-н хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгууллага, аж ахуй нэгж, ард иргэдийн 1.512.0 сая төгрөгний өмч хөрөнгийг гал түймрийн аюулаас авран хамгаалж, гал түймрийн улмаас 16 хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирч, төрийн болон хувийн хэвшил, ард иргэдийн өмч хөрөнгөнд 201.7 сая төгрөгийн хохирол тус тус учирсан байна. Хүснэгтээр тус ангийн үйлчлэх хүрээнд 2006 оноос 2011 онд гал түймрийн дуудлагаар гарч ажилласан судалгаа, 2012 оны 11 дүгээр сар хүртлэх хугацаанд гал түймэр гамшиг ослын дуудлагаар ажилласан судалгааг харуулав.

 

д/д

Гэр хорооллын багууд

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 оны 11 сар

Нийт

1

Их залуу

-

-

2

6

13

5

10

 

2

Шанд

4

14

19

8

12

14

7

 

3

Рашаант /уртын гол/

6

15

5

11

3

5

14

 

4

Цагаанчулуут

6

9

11

9

9

4

12

 

5

Наран

2

10

8

5

5

4

8

 

6

Булаг

4

14

9

5

2

10

7

 

7

Баянбулаг

-

-

4

4

2

7

12

 

8

Нийт

22

62

58

48

46

49

70

355

Гал түймэрт өртөж нас барсан хүний тоо /жилээр/

1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Нийт

2

2

4

2

1

3

4

-

16

                 
                               

 

Гамшиг осол

 

Гэр хорооллын багууд

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 оны 11 сар

Нийт

Их залуу

           

12

 

Шанд

           

11

 

Рашаант /уртын гол/

           

14

 

Цагаанчулуут

           

-

 

Наран

           

-

 

Булаг

           

1

 

Баянбулаг

           

-

 

Нийт

           

38

 

       Тус ангийн үйлчилэх хүрээний нутаг дэвсгэр ангиаас алслагдсан байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрх Шанд баг 5 км, Их Залуу баг /хабитад/ 8 км, Онцгой байдлын газар болон Аврах, гал унтраах 56 дугаар ангиаас 4,8 км зайд тус тус оршино.

      2012 оны 11 дүгээр сарын байдлаар тус Аврах гал унтраах 81-р анги гал түймрийн нийт 70 удаагийн дуудлагаар гарч ажиллаж, Байгууллага, аж ахуйн нэгж, ард иргэдийн 470,0 сая төгрөгний өмч хөрөнгө, 31  байшин барилга авран хамгаалсан байна. 

Хойд бүсийн төв - Орхон аймаг, Аврах гал түймэр унтраах 81 дугаар ангийн 2017 онд хийсэн бүтээлч ажил

 

Режиссер-постановщик видео. Хореограф постановщик флешмобов. Погосский Виталий
Шаблоны joomla 2.5